J.H. Kokzaal

Jan Hendrikus Kok (1871 – 1940) handelde als schooljongen al in boeken. Hij begon zijn loopbaan bij uitgeverij A.W. Sijthoff in Leiden en vestigde zich in 1894 als boekhandelaar in Kampen, waar hij korte tijd later begon met het uitgeven van boeken.


Hij werd uitgever van Herman Bavinck, Abraham Kuyper en vele andere prominente auteurs. Hij was initiatiefnemer bij de totstandkoming van verschillende theologische standaardwerken en bekleedde vele functies in het kerkelijk l even, de organisatie van boekhandel en uitgeverij, binnen de politiek en het christelijke schoolwezen. Uitgeverij Kok was tot 2010 in Kampen gevestigd. Kok nam in 2017 Boekencentrum Uitgevers over. KokBoekencentrum is de belangrijkste theologische uitgever in het Nederlandse taalgebied.