Frouwe Venemazaal

In Kampen werd in 1854 de Theologische School opgericht als opleidingsinstituut van de afgescheidenen die zich in 1834 van de Nederlandse Hervormde Kerk hadden losgemaakt. Eén van de belangrijkste leiders van deze beweging was ds Hendrick de Cock (1801 – 1842).


Hij trouwde in 1824 Frouwe (Helenius) Venema (1803 – 1889), afkomstig uit een geslacht van rijke eigenerfde boeren en kerkvoogden. Oudste zoon uit het huwelijk was Helenius de Cock (1824 – 1894), één van de eerste docenten aan de Theologische School.