Aanvang: 19.30 uur
Aart Mateboer
Klassiek

Afgelopen jaar waren we met zo’n 200 zangers en natuurlijk willen we dit jaar nog meer zanglustigen verwelkomen!

Wat voor moois staat er in 2020 op het programma?

Voor de pauze zingen we:
Magnificat (Vivaldi)
O Isis und Osiris (voor bas en mannenkoor) (Mozart)
Te Deum (Jommelli)
Gloria (Vivaldi)

Na de pauze zingen vervolmaken we deze prachtige avond met:
Cantique de Jean Racine (Fauré)
7 Kruiswoorden (Franck)

In de maanden voorafgaand organiseert Aart tegen een kleine bijdrage maandelijks een oefensessie aan de Noordtzijstraat 34. Data en tijden worden te zijner tijd op de Facebookpagina aangekondigd.

Als extra en gratis service organiseert Aart tussen 22 en 26 juni weer de drukbezochte en gezellige oefensessies aan De Madrigaal 53.

Op de Scratchdag zelf kunnen we ‘s middags gezamenlijk lunchen bij Ma Greet en ’s avond gezellig eten bij de Chinees. Daarna begeven we ons goedgemutst en vol verlangen naar de kerk om ons jubelend in de muziek te storten.

Aanmelden kan via https://www.scratchkampen.nl

 

-->