10.12.2023

Cantate BWV 36

Schwingt freudig euch empor

Aanvang: 17.00 uur
Prijs:
Collecte bij uitgang

Categorie:

Bach schreef deze cantate voor de eerste Adventszondag op 2 december 1731. De tekst is waarschijnlijk van de hand van Christian Friedrich Henrici, de postbeambte, die onder het pseudoniem Picander Bach veel teksten leverde.

De adventsperiode, waarmee het kerkelijk jaar begint, werd te Leipzig beschouwd als een periode van inkeer en boetedoening, omdat immers de zonden van de mensheid God hebben gedwongen Zijn zoon als verzoener af te vaardigen; gedurende deze periode diende de concertante kerkmuziek in Leipzig dan ook te zwijgen (wat de cantor gelegenheid bood zich op de drukke Kerst-twaalfdaagse voor te bereiden). De eerste Adventszondag was hiervan echter uitgezonderd; de voorgeschreven evangelielezing van die dag (MatteĆ¼s 21, 1-9) verhaalt van Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem, op Palmzondag, en cantates voor deze zondag (BWV 36, 61 en 62) hebben dan ook een jubelend karakter.

De cantate bestaat uit twee delen van vier nummers, beide besloten met een eenvoudig vierstemmig geharmoniseerd slotkoraal en resp. uit te voeren voor en na de preek. Voorganger in deze dienst is ds Anneke van der Velde, voorganger van de VVH in Kampen (de Levensbron) en bekend van haar columns in De Brug.

Het Bachkoor en -orkest staan onder leiding van Ab Weegenaar. Het Zwier van Dijkorgel wordt bespeeld door Luuk Schuurman.

Als solisten werken mee Kaiyi Min – sopraan, Francis Ng – tenor en Lars Terray – bas.