09.06.2024

Cantate BWV 21

Ich hatte viel Bekümmernis

Aanvang: 17.00 uur
Prijs:
Collecte na afloop

Categorie:

Op zondag 9 juni is in De Burgwal Bachs cantate Kampen BWV 21 te beluisteren: ‘Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen; aber deine Tröstungen erquicken meine Seele’. Deze cantate behoort tot Bachs meest uitgevoerde cantates.

Het is een lange cantate – elf delen, gesplitst in een gedeelte vóór en een gedeelte na de preek – waarover Bach zelf blijkbaar ook zeer tevreden was: hij voerde haar met kleine wijzigingen vaak uit, bij diverse gelegenheden, waardoor de cantate geen sterke binding heeft aan de evangelietekst voor de derde zondag na Trinitatis, waarop ze (o.m.) te Leipzig en Weimar werd uitgevoerd. Bach bestemde haar uiteindelijk ‘voor willekeurige gelegenheden’ (per ogni tempore).

De cantatetekst houdt, zoals gezegd, weinig verband met de evangelielezing voor de derde zondag na Trinitatis (Lucas 15: 1-10, de vreugde over de terugkeer van het verloren schaap), maar sluit wel aan bij vers 6 van de epistellezing (1 Petrus 5: 6-11): ‘Werp al uw zorgen op Hem, want hij zorgt voor u’. Het daarin besloten contrast tussen bezorgdheid en vertrouwen structureert ook de cantate als geheel: zorgelijke delen (1) – (6) in mineur, gevolgd door bevrijdende delen (7) – (11) in majeur toonsoorten.

Na een instrumentale Sinfonia schetst de cantate de zorgen van het mensenhart (in deel 2/3) dat zich van God verlaten voelt (dl 4) en in de hel dreigt weg te zakken (dl5); aan het slot van het eerste deel wordt het gemaand op God te vertrouwen . In de twee dialoogdelen waarmee het tweede deel begint, zoekt (dl7) en vindt (dl8) de Seele (sopraan) haar Jezus (bas), wat haar tevreden zal stellen (dl9) en haar tranen zal drogen (dl10) en waarop ten slotte een loflied (dl11) past.

Das Lamm, das erwürget ist,
ist würdig zu nehmen Kraft
und Reichtum und Weisheit und Stärke
und Ehre und Preis und Lob.
Lob und Ehre und Preis
und Gewalt sei unserm Gott
von Ewigkeit zu Ewigkeit,
Amen, alleluja

Voorganger in deze dienst is drs Gerald Schutte uit Zwolle, die als theoloog werkzaam is in het onderwijs.
Het Bachkoor en -orkest staan onder leiding van Sander van den Houten.
Het Zwier van Dijkorgel wordt bespeeld door Ab Weegenaar.

Als solisten werken mee
Kaiyi Min – sopraan
David Cohen – alt
Albert van Ommen – tenor
Lars Terray – bas

Van harte welkom in deze laatste cantatedienst voor de zomerstop.
De toegang is gratis met een van harte aanbevolen (digitale) collecte bij de uitgang.