10.04.2022

Cantate BWV 182

Himmelskönig, sei willkomen

Aanvang: 17.00 uur
Prijs:

Categorie:

“Himmelskönig, sei willkomen”, BWV 182, is de titel van de eerste cantate die Johann Sebastian Bach (1685-1750) schreef nadat hij de promotie had gekregen, waarop hij zolang had gehoopt: van organist tot concertmeester aan het hof te Weimar. Hij presenteerde zijn artistieke visitekaartje op Palmzondag 25 maart 1714.

De tekst van de cantate sluit aan bij de vanouds gehoorde Evangelielezing voor Palmzondag, Matteüs 21: 1-9, die vertelt van Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem (Sion), de stad waar hij overigens korte tijd later zal worden gekruisigd. De cantate volgt de gebruikelijke uitleg die aan deze tekst werd gegeven: moge Jezus in ons hart even feestelijk worden ontvangen als in Jeruzalem: “laß auch uns dein Zion sein”.

Aan de uitvoering van deze cantate werken mee Emilie Wijers – alt, Albert van Ommen – tenor, Nanco de Vries – bas en Maurits Bunt – organist. Ab Weegenaar dirigeert het Bachkoor en -orkest en de voorganger in deze Cantatedienst is ds. Richard Vissinga.