11.09.2022

Cantate BWV 169

Gott soll allein mein Herze haben

Aanvang: 17.00 uur
Prijs:

Categorie:

“Gott soll allein mein Herze haben” is de titel van BWV 169 van Johann Sebastian Bach. De tekst van deze cantate is geschreven tegen de achtergrond van Matteüs 22, 37-40: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand’ en ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

De titel, tevens de eerste zin uit de cantate is bepalend voor de rest van de gezongen tekst, het is als het ware het motto waaronder alles samengevat wordt in een steeds nieuwe belichting. De delen twee tot en met vijf gaan over de liefde tot God, de laatste twee delen over de liefde tot de naaste.

Het Bachkoor en – orkest staan onder leiding van Ab Weegenaar, als solist werkt mee Maria den Hertog en het Zwier van Dijk-orgel wordt bespeeld door Sander van den Houten. Voorganger is pastor Hans Schoorlemmer. De dienst vindt plaats in De Burgwal, Huis van muziek en verdieping, Burgwal 60 en begint om 17.00 u.