11.12.2022

Cantate BWV 132

Bereitet die Wege, bereitet die Bahn

Aanvang: 17.00 uur
Prijs:

Categorie:

Op 11 december wordt om 17.00 u in De Burgwal Cantate BWV 132 Bereitet die Wege, bereitet die Bahn uitgevoerd. Op 2 maart 1714 wordt Bach benoemd tot concertmeester van de hofkapel in Weimar. Hij heeft zelf de hand gehad in deze benoeming: hij creëerde op eigen initiatief deze functie die vóór die tijd helemaal niet bestond. Hij zorgde daarmee voor een novum aan het hof. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de technische aspecten van de  uitvoering, voor de samenstelling van de kapel, voor de organisatie van de repetities en de plaats van de spelers. Als concertmeester had hij vanaf de lessenaar de leiding van het ensemble. Hij dirigeerde niet.

In deze periode schreef Bach een groot aantal cantates, waarvan er slechts twintig bewaard gebleven zijn. Onder die twintig behoort Bereitet die Wege, bereitet die Bahn BWV 132, gecomponeerd voor de 4e Zondag van de advent in 1715. De dichter met wie Bach in Weimar intensief samenwerkte en met wie hij zich vermoedelijk het meest verwant voelde was Salomo Franck (1659-1725). Francks teksten hebben karakteristieke kenmerken. De religiositeit van dat tijdperk is doortrokken van een stroom van subjectivisme, van vurig verlangen, van mystieke vroomheid, met een sterkte neiging tot de mystieke vereniging van de mens met Christus. De ‘inwoning van Christus’ als de hemelse bruidegom in het hart van de gelovige ziel (de bruid) neemt daarbij een belangrijke plaats in. Dit laatste motief is in BWV 132 duidelijk herkenbaar. (Barend Schuurman, Bachs cantates toen en nu. Damon Budel 2014)

Het Bachkoor en -orkest staan onder leiding van Sander van den Houten. Als solisten werken mee Nanette Manssopraan, Marjo van Somerenalt, Joppe van Hulzentenor en Coert van den Berg –  bas. Ab Weegenaar bespeelt het Zwier van Dijkorgel. Voorganger is Ds. Riemer Roukema, die als hoogleraar Nieuwe Testament verbonden is aan de Protestantse Theologische Universiteit.