15.05.2022

Cantate BWV 12

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen

Aanvang: 17.00 uur
Prijs:

Categorie:

‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’ is de titel van BWV 12, de cantate die Johann Sebastian Bach schreef voor zondag ‘Jubilate’, één  van de zondagen tussen Pasen en Pinksteren.

Uitgangspunt zijn de woorden van Jezus tot zijn leerlingen uit Johannes 16, 20: Je zult huilen en weeklagen.  De teksten van de cantate weerspiegelen het in de evangelielezing gegeven contrast tussen droefheid en vreugde. Het recitatief na het openingskoor citeert Handelingen 14, 22: ‘… en dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God kunnen binnengaan. De daaropvolgende  drie aria’s spreken van de navolging van Christus.

Het Bachkoor en orkest staan onder leiding van Sander van den Houten, als solisten werken mee Anna Traub, alt, Falco van Loon, tenor en Itamar Lapid, bas, terwijl Ab Weegenaar het orgel bespeelt. Voorganger is ds. Anneke van der Velde, die is verbonden aan de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, De Levensbron in Kampen. We kennen haar o.m. van haar regelmatige bijdragen in weekblad De Brug.

Bij uitzondering vindt deze cantatedienst niet plaats op de tweede zondag van de maand, maar op de derde. In verband met Moederdag op de tweede zondag van mei wijken we uit naar een zondag later.