ANBI status en jaarcijfers

 

Stichting De Burgwal is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) en bezit de culturele ANBI status. Donateurs hebben daardoor een extra belastingvoordeel. Dit betekent dat particulieren in de inkomstenbelasting 1,25 x het bedrag mogen aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 x het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Uw gift is van harte welkom! Bankrekening NL 44 RABO 0337 8630 67 t.n.v. Stichting De Burgwal.

Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 859535204.

Jaarrekening 2023 St. De Burgwal