ANBI status en jaarcijfers

Stichting De Burgwal is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) en bezit de culturele ANBI status. Donateurs hebben daardoor een extra belastingvoordeel. Dit betekent dat particulieren in de inkomstenbelasting 1,25 x het bedrag mogen aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 x het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 859535204.

De financiële verantwoording van het boekjaar 2019 wordt voor 1 juli 2020 gepubliceerd.