Algemene informatie

De Burgwal wil een open en gastvrij huis zijn waar mensen graag vertoeven. In het gebouw komen drie lijnen samen. Deze  vormen de basis voor het profiel en het programma. De lijn van religie en verdieping is evident. Het gebouw is meer dan 140 jaar in gebruik geweest als kerk. Verbouwingen en vernieuwingen in het verleden dienden om dit te onderstrepen of te versterken. Het religieuze element is nu minder dominant, maar blijvend aanwezig, door het gebruik op kerkelijke hoogtijdagen en bij huwelijken en begrafenissen.

Bijzondere vermelding verdienen de cantatediensten, die onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente te Kampen maandelijks in De Burgwal worden gehouden. Al vanaf 1975 worden hier cantates van Bach uitgevoerd; deze trekken onverminderd een grote groep gasten van dichtbij en veraf.

In het element van verdieping passen ook lezingen, cursussen en congressen.

De cantates passen in de muzikale lijn van De Burgwal . De muzikale lijn is ontstaan vanuit het kerkelijk gebruik, maar – door de uitnemende akoestiek – inmiddels verbreed tot vele uitvoeringen, concerten en voorstellingen. De initiatiefnemers van De Burgwal willen dit element met een volwassen concertagenda in de toekomst verder versterken. Het vormt één van de pijlers onder de functionaliteit van het gebouw.

De historische lijn komt voort uit de betekenis die het gebouw had en heeft voor de gereformeerde traditie zoals die vorm kreeg in Kampen en daarbuiten. De verbondenheid met de Theologische Hogeschool speelt daarin een belangrijke rol. Deze geschiedenis komt onder andere tot uitdrukking in de benaming van de verschillende zalen en de aanwezigheid van informatiepanelen op verschillende plekken in het gebouw.