Nadat de Stichting De Burgwal eind 2018 het eigendom van de toenmalige Burgwalkerk (‘De Burgwal’) overnam van de Protestantse Gemeente in Kampen is het interieur van het gebouw stap voor stap opgeknapt en vernieuwd. In 2019 werden de zalen en de voormalige kosterswoning ontdaan van storende elementen en zoveel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Er werd, op advies van schildersbedrijf Westendorp, gekozen voor een kleurstelling, geïnspireerd op de prachtige, originele tegelvloer in de hal.

Op dezelfde manier werd in de afgelopen winter de ‘grote zaal’(nu ’Frouwe Venemazaal’) opgeknapt. De wanden werden weer wit en op het plafond zijn de originele kleuren teruggebracht. De komende maanden zal een nieuwe beeld- en geluidsinstallatie, andere verlichting en nieuw meubilair de zaal geschikt maken voor allerlei soorten bijeenkomsten. Frouwe Venema was de echtgenote van Hendrick de Cock, die aan de wieg stond van de Afscheiding waaruit de Theologische School ontstond die in 1854 in Kampen werd geopend. In de zaal zijn straks herinneringen aan de verbinding tussen de Burgwalkerk en de Hogeschool te zien, waaronder portretten van de eerste hoogleraren.

(de volledige fotoreportage kunt u hier bekijken.)

In het voorjaar van dit jaar is de keuken helemaal vernieuwd. Er is gekozen voor een andere indeling om de vrijwilligers het werken zo aangenaam mogelijk te maken. Ook is er een uitgiftebalie gemaakt naar de Frouwe Venemazaal.

Het gebouw beschikte over te weinig sanitaire voorzieningen, die bovendien erg gedateerd waren. De bestaande toiletten zijn opgeknapt. Het is de bedoeling dat deze in de toekomst met name gebruikers van de zalen en medewerkers en uitvoerenden bij bijeenkomsten, diensten en concerten in de voormalige kerkzaal (nu ‘De Burgwal’ ) ten dienste staan.

Voor het publiek is er aan de Morrrensteegkant van de Burgwal, bekend als het ‘stovenhok’, een nieuwe toiletgroep gebouwd, die voldoet aan de eisen die we vandaag de dag stellen en direct vanuit de zaal bereikbaar is.

De laatste fase van de renovatie van het interieur betreft ‘De Burgwal’. Daarvoor is een plan gemaakt door architect Ron Verduijn van Buro Stiel (in Elburg). Buro Stiel is gespecialiseerd in het verbouwen en aanpassen van kerken met het oog op een ander gebruik. 

Nadat het traject voor vergunningen was doorlopen en op alle punten groen licht was gekregen, hebben de mensen van Bouwbedrijf Van Werven (sinds mensenheugenis huisaannemer van het gebouw) vanaf medio september al hun vakmanschap ingezet om de plannen te realiseren. Rondom zijn enkele rijen banken weggehaald of ingekort, waardoor een foyerachtige ruimte is ontstaan.  Er is een directe ingang vanaf de Burgwal gerealiseerd, zodat er rechtstreeks zicht van binnen naar buiten en omgekeerd is ontstaan. Achterin de kerk is een overkapping gemaakt waardoor de grote preekstoel een contrapunt krijgt en de herinnering aan de oude ‘professorenbank’ terugkomt. Er komt nieuwe ledverlichting, waarmee niet alleen gasten en uitvoerenden veel beter zicht hebben, maar ook allerlei accenten in de zaal kunnen worden geaccentueerd. 

Schildersbedrijf Westendorp tekent ook hier voor het schilderwerk. De bruine kleur die zolang overheerste, wordt vervangen door verschillende tinten groen. De oude houten vloer wordt waar nodig gerepareerd en blijft in het zicht met uitzondering van de ruimte aan de randen (de ‘foyer’). Daar komt klassieke jabo-vloerbedekking.

Het orgel, geliefd bij velen en kenmerkend voor het gebouw, is aan het begin van de bouwwerkzaamheden ingepakt om beschadiging door stof en gruis te voorkomen. Wanneer de bouwwerkzaamheden medio november zijn afgerond wordt het Zwier van Dijkorgel weer uitgepakt. Begin 2021 volgt een grote onderhoudsbeurt.

Het is de bedoeling dat de verbouwing medio november grotendeels afgerond is. Daarna waren er verschillende concerten gepland. Door de corona-maatregelen zijn ook De Burgwal beperkingen opgelegd. We mogen niet meer dan dertig gasten tegelijk ontvangen, uitvoerenden inbegrepen.

Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de programmering. Verschillende concerten zijn afgelast en de cantatediensten kunnen voorlopig  niet doorgaan. 

Maar als dat straks wél weer mag staat er een gebouw dat zich verheugt om veel mensen te ontvangen! Een gastvrij huis van muziek en verdieping.