Op 27 februari is in een overleg met het Oversticht (de welstandscommissie) het plan voor de herinrichting van de kerkzaal besproken. De Burgwal is een gemeentelijk monument, waarbinnen de hal en de kerkzaal de meest bepalende elementen zijn. De hal is inmiddels in de oorspronkelijke kleuren teruggebracht. In de loop van 2020 zal nieuwe verlichting de details van deze bijzondere ruimte nog beter tot uitdrukking brengen.

Voor de kerkzaal is een ontwerp gemaakt, waarbij onder de galerijen een aantal banken verdwijnt, zodat een foyerachtige omloop ontstaat, die samen met een nieuwe toiletgroep  in de huidige opslagruimte aan de noordkant (het ‘stovenhok’) de ambiance en het comfort bieden die concertbezoekers anno 2020 mogen verwachten. De welstandscommissie is erg enthousiast over het concept, omdat het oorspronkelijke karakter van de kerkzaal wordt versterkt. Wel werden enkele kritische opmerkingen gemaakt bij sommige onderdelen van het plan, waaronder de voorgestelde kleurstelling van het interieur. Hierover vindt de komende weken nader overleg plaats, waarna de officiele aanvraag voor de zogenoemde omgevingsvergunning kan worden ingediend.

In de pers wordt gesproken over 550 zitplaatsen in de nieuwe situatie. Dit berust op een misverstand. Het aantal te realiseren zitplaatsen (ca 800) blijft voldoende om tijdens kerkelijke hoogtijdagen gastvrijheid te kunnen bieden aan wijkgemeente Open Hof van de Protestantse Gemeente te Kampen.